föreningen allkorn
följ på facebookAllkorn på facebook

visa bilderBilder

vårt älskade brödProjekt: vårt älskade bröd

salutorgSalutorg
ALLKORN - En förening för mångfald och livsmedelskvalitet

ALLKORN är en ideell förening, vars medlemmar verkar för att:
- Genom odling bevara och utveckla en mångfald av lokalt anpassade stråsädessorter
- Främja förädling och försäljning av produkter från dessa sorter
- Öka konsumenternas intresse för ekologiskt odlade kultursorter

Aktiviteter

KALLELSE/INBJUDAN TILL:
 
Allkorns Årsmöte och Fröbytardag
                                                      
Lördagen den 30e mars 2019, klockan 11.30 till cirka 17.00
Mötet hålls på Näbbgården, i Norberg
 
Årsmöte ? Framtid - Fröbyte
Mötet börjar klockan 11.30 med en lättare lunch med kultursortsbröd och kaffe/te.
 
Klockan 12.30 börjar årsmötet med bland annat styrelsens årsberättelse och ekonomisk redovisning samt val av ny styrelse.
 
Efter det formella årsmötet ägnar vi det mesta av eftermiddagen åt presentationer och samtal kring kultursorter av råg; deras historia och hälsomervärden. Styrelsen presenterar också ett förslag till strategi för Allkorns fortsatta utveckling.
 
Vi sätter också av tid för byte av utsäde av kultursorter mellan medlemmar. Ta med dig utsäde som du vill byta med. Större mängder av ett fåtal sorter finns också att beställa mot en avgift för att täcka föreningens kostnader. Skriv en e-post till info@allkorn.se, för beställning. Använd funktionen MEDLEMSFORUM på Allkorns hemsida när du söker utsäde eller har utsäde att byta med, eller till försäljning.
 
Årsmöteshandlingar ? Anmälan - Årsavgift
Har du en idé eller fråga som du vill att Årsmötet ska ta ställning till behöver du lämna ett skriftligt förslag senast den 28e februari till Allkorns sekreterare Kerstin Strandh, på adress MAILBOX 4036, 721 19 Västerås, eller e-post kerstin@hallbartsunt.com 
 
Senast den 13e mars skickas årsmöteshandlingar, program, vägbeskrivning till möteslokalen (Näbbgården, Fagerstavägen 2 i Norberg) och annan dokumentation till alla som anmält sig till årsmötet. Handlingar skickas också till andra medlemmar som begärt dessa även om de inte kan delta.
 
Föreningen subventionerar lättlunch och kaffe och därför måste vi ha din anmälan till årsmötet senast den 4e mars. Skicka ett SMS eller ring till Allkorns sekreterare Kerstin Strandh, telefon: 0702-886173, eller skicka en e-post till: kerstin@hallbartsunt.com  
 
Det är nu också dags att förnya ditt medlemskap i Allkorn som du ser av det bifogade dokumentet. Betala årsavgiften för 2019, 250 kronor, genom att sätta in beloppet på föreningens plusgiro 197011-0 senast den 4e mars. Kom ihåg att ange ditt medlemsnummer.
 
Tack för att du är medlem i Allkorn. Vänliga hälsningar, och ett gott nytt år, 2019
 
Allkorns Styrelse

Kunskapsmöte.
Jordens livsprocesser avgör också våra liv.
Skillebyholm, Järna 9:e mars.

Kultursorter för smak, hälsa och miljö. Informationshäfte.

Annelies Schönecks stipendium till Hans Larsson för långvarigt förädlingsarbete med kultursorterallkorn

AKTIVITETER

BILDARKIV INFO

BRÖD

EVOLUTIONÄRA SORTER

FÖR OCH NACKDELAR MED EKOLOGISKT

KONTAKTA OSS

KULTURSORTER

MEDLEMSFORUM

OM OSS

PROJEKT

RECEPT
skåne blekinge öland gotland kalmar kronoberg halland västra götaland jönköping östergötland värmland örebro södermanland västmanland stockholm uppsala dalarna gävleborg jämtland västernorrland västerbotten norrbotten