föreningen allkorn
följ på facebookAllkorn på facebook

visa bilderBilder

vårt älskade brödProjekt: vårt älskade bröd

salutorgSalutorg
VÅRT ÄLSKADE BRÖD

Utbildnings- och konsultföretaget OrdBildarna Carlson & Carlsson AB har i samarbete med den ideella föreningen Allkorn beviljats medel ur Region Skånes Miljövårdsfond. Projektet beräknas pågå i två år, från maj 2014 till och med april 2016. Projektet leds av utbildningsledare Bengt-Göran Carlsson från OrdBildarna. Allkorns ordförande, och SLU forskaren, Hans Larsson är projektets vetenskaplige rådgivare. 

Rapporter:

1 Cerealistiskt
Läs mer..

Kunskapsmöte  om: Ett sunt utsäde

Läs mer..

Kunskapsmöte  om: Jorden, grunden för vår tillvaro

   Läs mera här

Kunskapsmöte  om: Jordbruk som håller

 Läs mer här

Kunskapsmöte  om: Ett friskare liv med fullkorn

Läs mer om fullkorn

Kunskapsmöte  om:Förädling och användning av kultursorter

Läs mer om förädling

Kunskapsmöte  om:Baka med kultursorter och fullkorn

Läs mer om bakning

Kunskapsmöte  om: Skvaltkvarn och stenkvarn

Läs mer om skvaltkvarn

Kunskapsmöte  om: Real bread och äkta vara

Läs mer om Real bread

Kunskapsmöte  om: Vandring bland kultursorter

Läs mer om vandring


Projektets syfte är att i Skåne:
 • Informera om fördelarna med ekologisk odling och användning av kultursorter av råg, vete, havre och korn.
 • Öka förståelsen för sambanden mellan odlingssystem, miljö och hälsa
 • Förmå fler ekologiska odlare att engagera sig i evolutionär deltagande växtförädling och odling av kultursorter lämpade för vår region
 • Stimulera samarbete mellan växtförädlare, odlare, mjölnare, bagare, kockar och andra mathantverkare i Skåne för att utveckla vår kapacitet att odla och utnyttja kultursorter
 • Få fler att baka smakrika och nyttiga bröd med hjälp av surdeg, långa jästider, och fullkorn av dessa kultursorter
 • Få fler konsumenter att lära sig mer om och äta mer av smakrika bröd och andra hälsosamma produkter baserade på kultursorter.
 
Projektet omfattar fem delar som tillsammans speglar hela kedjan från odling till konsumtion.
 
EKOLOGISKA ODLINGAR
Inventering av ekologiska och angränsande odlingar med syfte att:
 • inspirera odlarna att delta i evolutionär deltagande växtförädling av kultursorter genom provodling och ekologisk produktion av kultursorter
 • identifiera behov av odlingsstöd och maskinell utrustning för odling och hantering av dessa sorter, samt
 • visa olika vägar för hur dessa behov kan mötas.
Inventeringen genomförs av medlemmar i den ideella föreningen Allkorn och andra intresserade deltagare i de öppna kunskapsmötena.
 
KVARNAR
Inventering av kvarnanläggningar och kvarnutrustning lämpliga för hantering av kultursorter med syfte att:
 • klarlägga regelverk för lokaler för kvarnverksamhet och liknande verksamheter
 • identifiera kvarnföretag/anläggningar; deras befintliga kapacitet och vad som ytterligare krävs för att ta hand om kultursortsskördar, särskilt speltvete
 • visa olika vägar för hur kapaciteten att ta hand om skördar av kultursorter kan stärkas i Skåne.
Inventeringen genomförs under ledning av en erfaren kvarnmästare. Dessutom medverkar en erfaren ekonom för utredning av olika investerings- och driftsalternativ, och en konsult inom livsmedelshantering.
 
INTERVJUER MED BAGARE OCH KOCKAR
Intervjuer med bagare, kockar och andra mathantverkare i Skåne med syfte att informera om hur bröd och andra produkter baserade på unika kultursorter kan bidra till   företagets kulinariska profil och kundtillfredställelse. Samtalen belyser också de hälsomervärden som kan förknippas med ekologisk odling av dessa sorter samt bakning med surdegsteknik och långa jästider. Det är också viktigt att stimulera en dialog mellan yrkesfolk i hela värdekedjan, från jord till bord, för att stärka lokal och regional odlad mångfald.
 
KUNSKAPSMÖTEN
En serie öppna kunskapsmöten där personer med olika bakgrund utbyter information och erfarenheter med varandra. Mötena förläggs till olika platser i Skåne, något enstaka till Danmark och/eller Tyskland.
 
Exempel på mötesteman: Jorden, grunden för vår tillvaro, Odlingslandskapet och ekosystemtjänster, Odling för mångfald och hälsa, Kultursorternas kvaliteter, Ekologisk odling i teori och praktik, Bearbetning av sädeskornen till mjöl och andra produkter, Bakning med surdeg och fullkorn för godare smak och bättre hälsa, Konsumentinformation och konsumentdialog.
 
INFORMATION TILL ALLA
Projektets kunskaps- och informationsspridning kommer att ske på främst tre sätt. Dels genom deltagande i kunskapsmötena, och dels genom Föreningen Allkorns hemsida. På hemsidan kommer efterhand att finnas informationsmaterial från projektets olika delar, främst rapporter från inventeringar och kunskapsmöten.
 
Ett tredje sätt att sprida information blir genom en publikation med arbetsnamnet ?Vårt älskade bröd ? från jord till bord?. Skriften beräknas omfatta cirka 20-24 sidor och en första försöksupplaga om cirka 500 exemplar. Upplagan är främst avsedd för deltagare och medverkande i projektet och konsumenter i intresserade bagerier, konditorier, gårdsbutiker och andra företag/organisationer som deltagit i kartläggningarna och kunskapsmötena.
 
MILJÖNYTTA
Projektet stödjer samverkan mellan forskare, odlare, mjölnare, bagare och kockar för att öka den ekologiska odlingen och användningen av kultursorter av råg, vete, havre och korn i Skåne. Detta är i linje med det miljöstrategiska programmet för Region Skåne och de regionala miljömålen. Projektet bidrar till att:
 • öka den odlade mångfalden och regionens förmåga att utveckla kulturmiljövärden och möta framtida utmaningar
 • öka andelen ekologisk odling och minska insatsmedlen i jordbruket
 • öka lokal matförsörjning och minska miljöbelastande transporter
 • skapa förutsättningar för lokala livsmedelsföretagare och öka sysselsättningen inom den hantverksmässiga livsmedelsbranschen
 • stärka Skåne som matregion med nischade produkter med mycket smak och hälsomervärden baserade på kultursorter.
 
FÖR MER INFORMATION OCH KONTAKT
Bengt-Göran Carlsson, telefon 0761-720186, eller e-post ordbildarna@telia.com, eller med brev till OrdBildarna AB, Köpenhamnsvägen 47 C, 217 71 Malmö.
Hans Larsson, telefon 0704-947549, eller e-post hans.larsson@allkorn.se, eller med brev till Hans Larsson, Fulltofta 4086, 242 92 Hörby.

Folder om projektet
 
Klicka här om du vill läsa en berättelse om brödkursens möte den 9-10 april 2014

allkorn

AKTIVITETER

BILDARKIV INFO

BRÖD

EVOLUTIONÄRA SORTER

FÖR OCH NACKDELAR MED EKOLOGISKT

KONTAKTA OSS

KULTURSORTER

MEDLEMSFORUM

OM OSS

PROJEKT

RECEPT
skåne blekinge öland gotland kalmar kronoberg halland västra götaland jönköping östergötland värmland örebro södermanland västmanland stockholm uppsala dalarna gävleborg jämtland västernorrland västerbotten norrbotten